Công nghiệp Tin tức

Tại sao độ sáng của OLED cao hơn đáng kể so với LCD?

2019-12-06

Thiết bị hiển thị hoạt động OLED tự phát sáng ở một pixel cụ thể của nội dung hiển thị và được nhận ra bằng một bản phân cực một lớp; LCD là một thiết bị hiển thị thụ động và cần các nguồn sáng khác (đèn nền) được chiếu sáng và có thể được hiển thị thông qua CF, thủy tinh tinh thể lỏng và kính phân cực.
LCD bị giới hạn bởi hai lý do chính về tỷ lệ khẩu độ và giới hạn cấu trúc quang học 5 lớp. Độ truyền qua luôn trên 10% và có thể cao tới 7%. Do đó, LCD muốn đạt được độ sáng cao hơn. Cần phải tăng độ sáng của đèn nền, nghĩa là hy sinh mức tiêu thụ năng lượng lớn để trao đổi độ sáng.
Bây giờ, đây là lý do chính khiến độ sáng của LCD khó vượt quá 1000 lumens và độ tương phản khó vượt quá 1500. OLED không có giới hạn này. Chúng có thể đạt được độ tương phản độ sáng cao và dễ dàng đạt 3000, khác xa so với mức.
Ngoài ra do các nguyên tắc hiển thị khác nhau, OLED có thể đạt được hiệu quả cao hơn và góc nhìn tốt hơn so với LCD.